بیبی پد Baby pad

بیبی پد، زیرانداز بهداشتی کودکان

- محافظ ضــد آب

- چنـد بار مــصرف

مخصوص کودکـان

- سایــز :

70 * 90   150 * 70