پد محافظ ضد آب کشـدار ارکیده

- پارچه ژاکارد ضدآب شده با tpuبا قابلیت عبور هوا

- کشدار در چهار گوشه

- قابلیت شستشو به  تعداد دفعات بالا