تخت و باکس چوبی

- چوب روسی با رویه نئوپان 16 میلی متر

- پارچه اسفنج دوزی شده

- پایه پنج سانتی متر

  •