تشک طبی آلفا مدیکال Alpha

- استفاده از فوم سرد 14 سانتی متری به عنوان هسته ی اصلی تشک

- لایه اسفنج با دانسیته 40کیلوگرم

- پارچه ژاکارد سوپر پافی نقش دوزی شده با 300گرم الیاف هالو ویرجین

- پد مخصوص جدا شـونده فرموله شده با الیــاف میکرو ، اســفنج و پارچه مخصوص

- ارتفاع تشک 30 سانتی متر

پد مخصوص در سه نوع مختلف Hard-Normal-Soft
به درخواست مشتری عرضه می گردد

- ســایز:

140 * 200 120 * 200 90 * 200
 200 * 200  180 * 200  160 * 200