لحاف لایت سپیده

- پارچه پلی استر پنبه

- اسپان باند محافظ ضد آلرژی

- 400گرم الیاف پلی استر


تغییر سایز طبق سفارش قابل اجرا می باشد